Ölkə iqtisadiyyatında rolu

“Cahan Tobacco International” yarandığı gündən öz fəaliyyəti ilə ölkə iqtisadiyyatına müxtəlif istiqamətlərdə müsbət təsirini göstərmişdir. Bu istiqamətlərdən biri də məşğulluqdur. Bu gün “Cahan Tobacco International”da birbaşa və dolayı olaraq 600-ə yaxın insan hər gün ölkə iqtisadiyyatına dəyər qatmaq üçün çalışır.